Article No. Title & Author Page No
REVIEW ARTICLES
2 PUSHPITAKAM OF CHARAKA INDRIYA STHANA - AN EXPLORATIVE STUDY

Kshama Gupta1*, Prasad Mamidi 2 DOI: https://doi.org/10.36672/ijaam.2019.v07i05.002

176-182
1 VARNA SWAREEYAM OF CHARAKA INDRIYA STHANA - AN EXPLORATIVE STUDY

Prasad Mamidi1*, Kshama Gupta2 DOI: https://doi.org/10.36672/ijaam.2019.v07i05.001

152-175
RESEARCH ARTICLE
3 PARIMARSHANEEYAM OF CHARAKA INDRIYA STHANA ??? AN EXPLORATIVE STUDY

Prasad Mamidi1*, Kshama Gupta2 DOI: https://doi.org/10.36672/ijaam.2019.v07i05.003

183-191
4 INDRIYAANEEKAM OF CHARAKA INDRIYA STHANA- AN EXPLORATIVE STUDY

Kshama Gupta1*, Prasad Mamidi 2

192-202
5 PURVARUPEEYAM OF CHARAKA INDRIYA STHANA??? AN EXPLORATIVE STUDY

Prasad Mamidi1*, Kshama Gupta2 DOI: https://doi.org/10.36672/ijaam.2019.v07i05.005

203-212
6 KATAMANI SHARIRIYAM OF CHARAKA INDRIYA STHANA- AN EXPLORATIVE STUDY

Kshama Gupta1*, Prasad Mamidi 2 DOI: https://doi.org/10.36672/ijaam.2019.v07i05.006

213-222