Article No. Title & Author Page No
REVIEW ARTICLES
2 AVAAKSHIRASEEYAM OF CHARAKA INDRIYA STHANA - AN EXPLORATIVE STUDY

Kshama Gupta1*, Prasad Mamidi 2 DOI: https://doi.org/10.36672/ijaam.2019.v07i06.002

236-251
3 YASYA SHYAVA NIMITTEEYAM OF CHARAKA INDRIYA STHANA- AN EXPLORATIVE STUDY

Prasad Mamidi1*, Kshama Gupta2 DOI: https://doi.org/10.36672/ijaam.2019.v07i06.003

252-263
4 SADYO MARANEEYAM OF CHARAKA INDRIYA STHANA- AN EXPLORATIVE STUDY

Kshama Gupta1*, Prasad Mamidi 2 DOI: https://doi.org/10.36672/ijaam.2019.v07i06.004

264-273
5 ANU JYOTEEYAM OF CHARAKA INDRIYA STHANA - AN EXPLORATIVE STUDY

Prasad Mamidi1*, Kshama Gupta2 DOI: https://doi.org/10.36672/ijaam.2019.v07i06.005

274-287
6 GOMAYA CHOORNEEYAM OF CHARAKA INDRIYA STHANA- AN EXPLORATIVE STUDY

Kshama Gupta1*, Prasad Mamidi 2 DOI: https://doi.org/10.36672/ijaam.2019.v07i06.006

288-306
1 PANNARUPEEYAM OF CHARAKA INDRIYA STHANA- AN EXPLORATIVE STUDY

Prasad Mamidi1*, Kshama Gupta2 DOI: https://doi.org/10.36672/ijaam.2019.v07i06.001

223-235